Viktoriya Kolesnikova
 • Surname
  Kolesnikova
 • Name
  Viktoriya
 • Nationality
  Kazakhstan
 • Gender
  Female
 • Date of birth
  -
 • Age
  -
 • Place of birth
   
 • UCI-code
  -
 • Website
  -