Dmitriy Muravyev
 • Surname
  Muravyev
 • Name
  Dmitriy
 • Nationality
  Kazakhstan
 • Gender
  Male
 • Date of birth
  2 November 1979
 • Age
  41
 • Place of birth
  Kazakhstanskaya 
 • UCI-code
  KAZ19791102
 • Website
  -


National Champion