Volodymyr Kozlovskyy
 • Surname
  Kozlovskyy
 • Name
  Volodymyr
 • Nationality
  Ukraine
 • Gender
  Male
 • Date of birth
  27 July 1997
 • Age
  24
 • Place of birth
   
 • UCI-code
  UKR19970727
 • Website
  -