Maksym Vasilyev
 • Surname
  Vasilyev
 • Name
  Maksym
 • Nationality
  Ukraine
 • Gender
  Male
 • Date of birth
  14 April 1990
 • Age
  30
 • Place of birth
  Zavorychy 
 • UCI-code
  UKR19900414
 • Website
  -